Tarnobrzeskie wieczory uwielbienia online dating live news zee 24 taas online dating

Ale można też dostrzec w tym chęć uniknięcia jednoznacznego opowiedzenia się. ludzie zawsze istnieli w dzisiejszej postaci – ateiści 5 proc., agnostycy 3 proc., żydzi 16 proc., katolicy 29 proc., muzułmanie 41 proc., ewangelikanie 57 proc.; ogółem średnio 34 proc.Zwłaszcza gdy popatrzy się na udzielane przez owych agnostyków odpowiedzi. Warto wspomnieć tu choćby o tym, że ludzie (nawet ci, którzy przychodzą pierwszy raz) otwierają się do tego stopnia, że aż wyciągają w stronę Eucharystycznego Chrystusa swoje ręce. Tadeusz, wspierany grupą zajmującą się oprawą Wieczorów Uwielbienia.Śpiewem, słowami i modlitwą w głębi serca wszyscy wielbią Pana.Co to jest, jak to wygląda, po co istnieje i dlaczego warto tam przyjść? Na ostatnim, trzecim Wieczorze było nas już około 500/600 osób. Przy tym zdaniu warto się chwilę zatrzymać, gdyż to w nim na dobrą sprawę streszcza się idea tych Wieczorów.

Badania przeprowadzono między czerwcem a sierpniem ubiegłego roku, po siedmiu latach od poprzedniego takiego studium, co pozwala zauważyć rozmaite zmiany, jakie w tym stosunkowo niedługim czasie dokonały się w tym zróżnicowanym pod względem religijnym społeczeństwie. Autorzy piszą w swoich najogólniejszych wnioskach, że spadł procent ludzi deklarujących swój związek z jakimś konkretnym wyznaniem i, co więcej, wzrosły postawy sekularne wśród „nieprzypisanych”.Materiał jest bardzo obszerny, więc nawet nie będę próbował go referować. Bardzo interesujące wydają się wyniki ankiety w kwestii „czy homoseksualizm powinien być akceptowany w społeczeństwie”. Nie tak optymistycznie (albo optymistycznie – w zależności od przekonań) wypadło badanie akceptacji dla legalnej aborcji. Niemniej warto się przyjrzeć rozkładowi procentowemu w poszczególnych odpowiedziach i wybranych przeze mnie grupach.Zrobię całkowicie swawolny przegląd niektórych wyników. Zasadniczym paradoksem całego badania jest nieuchronne wpisanie rozmaitych niewierzących w obszar postaw religijnych (co przypisuje im postawę: „wierzą, że nie wierzą”), przeciw czemu zawsze buntują się (i słusznie) zdeklarowani ateiści (Bill Maher: „Ateizm jest religią w taki sam sposób jak abstynencja seksualna jest sposobem uprawiania seksu”, anonim: „Ateizm jest religią, jak niezbieranie znaczków to hobby”). Tu praktycznie wszystkie chrześcijańskie wyznania zanotowały wzrost akceptacji (średnio z 44 do 54 proc. W skali całego społeczeństwo akceptacja wzrosła z 51 do 53 proc. A więc: ludzie ewoluowali w drodze procesu naturalnego – ateiści 91 proc., agnostycy 83 proc., żydzi 58 proc., katolicy 31 proc., muzułmanie 25 proc., ewangelikanie 11 proc.; ogółem średnio 33 proc.) wynika, że wśród deklarujących się jako ateiści: 2 proc. Badacze zwrócili uwagę zwłaszcza na kategorię „nones” (nieprzypisanych), która jest najszybciej rosnącą grupą społeczną w Stanach.

Leave a Reply