Dating polen

Korrupsjon forekom i større grad tidligere, men her har holdningene i samfunnet endret seg betydelig.

For utvidet reiseinformasjon til Polen les mer på Poland.travel.

Det er imidlertid alltid lurt å utvise aktsomhet, særlig på togstasjoner og andre steder der mange mennesker samles.

Voldskriminalitet forekommer sjelden, men man bør likevel unngå spesielt utsatte steder, særlig på kvelds- og nattestid.

Nødtelefonen er betjent hver dag (unntatt offentlige helligdager) mellom kl. Lokale offentlige sykehus og akuttmottak kan ha lavere standard enn i Skandinavia.

Standarden på tjenester hos leger og tannleger er god.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Mange land i Europa har innført grensekontroll der man tidligere kunne reise uten pass, dette gjelder også i Norden. Pass er også det eneste gyldige identifikasjonsdokument for norske borgere.

For opphold over tre måneders varighet må det søkes tillatelse.

Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel.

Det er ikke mange problemer med sikkerhet for tilreisende til Polen. Normale åpningstider for bank: 09.00-17.00, lørdag til 13.00, butikker: 09.00-19.00, lørdag til 14.00, kjøpesentre: 10.00-20.00/22.00, ofte også søndagsåpent, offentlige kontorer: 08.00-16.00. Man hilser god dag (dzień dobry) når man går inn i et rom/butikk/garderobe/heis/venterom og hilser farvel (do widzenia) når man går ut. Polakker pynter seg gjerne for å gå i operaen, teater o.l.

Skulle en likevel utsettes for ubehagelige overraskelser, er det viktig å være klar over rettighetene iht. Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler Myntenheten i Polen er zloty. Nasjonal stolthet, landets historie og religion spiller en større rolle i polakkers bevissthet enn hos de fleste nordmenn.

Det anbefales for gående å være ekstra årvåkne ved fotgjengeroverganger, da det ikke er vanlig å stoppe for fotgjengere.

Syklister må bruke lys både foran og bak om kvelden.

Leave a Reply